STATEK ZAORAL

O nás

Hospodařit jsme začali v květnu 1993 na pronajaté půdě bývalého Státního statku Moravský Beroun. Od státního statku jsme koupili 48 krav červenostrakatého skotu. Z celkových počtu asi 500 kusů krav byly ty naše jediné krávy, které někdo po privatizaci statku dojil. Většina krav ze státního statku skončila na jatkách a asi 150 kusů přišlo do chovů krav bez tržní produkce mléka.

Od začátku hospodaříme na cca 180 ha půdy. Ze začátku jsme ještě pěstovali obilniny asi na polovině výměry, ale v roce 1998 jsme již celou výměru zatravnili. Pozemky se nacházejí v k.ú. Moravský Beroun a Čabová v nadmořské výšce od 550 do 650m.

Do roku 1998 jsme chovali „červené straky“ na mléko. Z původní užitkovosti (v roce 1993) 2.700 litrů mléka na kus za rok jsme se již v roce 1998 dostali přes 5.000 litrů mléka. Poté jsme dobytek rozdělili na masné a mléčné stádo. Na mléčné krávy jsme začali připouštět plemeno Holstein. Užitkovost rychle stoupala a v roce 2009 jsme se pohybovali těsně pod hranicí 10.000 litrů mléka na kus a rok při celodenní pastvě od dubna do října. Masné stádo bez tržní produkce mléka jsme vytvořili z vyřazených krav připouštěním býkem plemene Aberdeen Angus. Na tyto kříženky jsme připouštěli býka plemene Piemontes.

V roce 2011 jsme prvním rokem hospodařili v režimu ekologického zemědělství. Na všech pozemcích máme trvalé travní porosty, které slouží k pastvě a produkci krmiva – senáže a sena – pro náš skot. Z důvodu ekologického režimu přecházíme na Normandský skot, který je klidný, méně náročný, s nižší užitkovostí a vyšší výtěžností při zpracování mléka v naší Malé domácí mlékárně na Čabové.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA