STATEK ZAORAL

Výsledky

Obsah tuku v mléce se pohybuje od 3,5 % v létě, kdy se krávy pasou, do 4 % v zimním období, bílkovina kolísá mezi 3,3 – 3,6 %.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA